Catégories
Fil Autonome 1m
5 091,52 CHF 5 091,52 CHF 5091.52 CHF
QU-AX grand-bi
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Monocycle QU-AX Downhill 24'
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Roue Cyr 1900/3 x 35mm démontable en 3 parties
597,00 CHF 597,00 CHF 597.0 CHF
Bi-Clown
740,00 CHF 740,00 CHF 740.0 CHF
Roue Cyr 1800/3 x 35mm démontable en 3 parties
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Roue Cyr 1700/3 x 35mm démontable en 3 parties
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Kit école A - pour 25 personnes
1 031,19 CHF 1 031,19 CHF 1031.19 CHF
Kit école B - pour 25 personnes
888,87 CHF 888,87 CHF 888.87 CHF
Boule d'equilibre 70cm - bleu
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Boule d'equilibre 70cm - rouge
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Kit école A - pour 20 personnes
829,79 CHF 829,79 CHF 829.79 CHF
Set de 100 balles à grains JUNIOR FLUO 4c - 60g
819,05 CHF 819,05 CHF 819.0500000000001 CHF
Monocycle Qu-ax muni 24' - noir
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Set de jonglage 3 Alder - Jeunesse
772,10 CHF 772,10 CHF 772.1 CHF
Corde volante Ø36mm NOIRE Long 8m - tressée
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Corde volante Ø36mm NOIRE Long 6m - tressée
426,00 CHF 426,00 CHF 426.0 CHF
Set de jonglage 2 Alder - Enfants dès 13ans
676,72 CHF 676,72 CHF 676.72 CHF
Kit école B - pour 20 personnes
674,04 CHF 674,04 CHF 674.04 CHF


Everybody's juggling