Catégories
Trapèze 55cm blanc 2,50m
231,00 CHF 231,00 CHF 231.0 CHF
QU-AX mini vélo
231,00 CHF 231,00 CHF 231.0 CHF
Acrobatic 4 roues métal+plastique bleu
37,00 CHF 37,00 CHF 37.0 CHF
Tube ROLLA BOLLA - Bicolor - noir/blanc/noir
42,00 CHF 42,00 CHF 42.0 CHF
Tube ROLLA BOLLA - Bicolor - blanc/noir/blanc
42,00 CHF 42,00 CHF 42.0 CHF
PEDALO 1 personne (bois)
92,00 CHF 92,00 CHF 92.0 CHF
FUN WHEEL (2 roues)
36,95 CHF 36,95 CHF 36.95 CHF
Planche ROLLA BOLLA - bois - seul
34,65 CHF 34,65 CHF 34.65 CHF
SLACK LINE ADVANCED
239,00 CHF 239,00 CHF 239.0 CHF
Fil Autonome 1m
5 091,52 CHF 5 091,52 CHF 5091.52 CHF
Elingues Tubulaire 0.5m CMU 1000Kg (noir)
18,52 CHF 18,52 CHF 18.52 CHF
Cloche à tissu - Nomade
92,00 CHF 92,00 CHF 92.0 CHF
Rouleau Bois - Rolla Bolla
36,27 CHF 36,27 CHF 36.27 CHF
Echasse Actoy Adulte Max 80Kg (rouge)
142,00 CHF 142,00 CHF 142.0 CHF
Echasse Actoy 14-17 ans Max 80Kg (orange)
142,00 CHF 142,00 CHF 142.0 CHF
Echasse Actoy 8-14 ans Max 50Kg (jaune)
120,00 CHF 120,00 CHF 120.0 CHF
Echasse Actoy 6-8 ans Max 50Kg (vert)
120,00 CHF 120,00 CHF 120.0 CHF
Echelle d'équilibre 2m x 50 cm
268,34 CHF 268,34 CHF 268.34000000000003 CHF
Support pour boule d'équilibre caoutchouc 40cm
27,32 CHF 27,32 CHF 27.32 CHF


Everybody's juggling